Stadswoning: ingangsomlijsting

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Stoelstraat
Locatie Stoelstraat 13 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1149.1
  • OA001342

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Diephuis met zandstenen rondboogdeur

Stoelstraat 13, 13B, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder een afgewolfd zadeldak, met een zandstenen rondboogdeur uit de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, verder sterk aangepast in de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de zandstenen ingangsomlijsting uit de 16de of eerste helft van de 17de eeuw.

Waarden

Ingangsomlijsting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.