Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis met koetshuis en tuinpaviljoen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
66516
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66516

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Herenhuis met bijhorend koetshuis en tuinpaviljoen aan de Dijver. Ten onrechte "Hof Lanchals" genaamd, juiste benaming vlg. archiefstukken huis "de Halleux" naar laatste eigenaar. Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen. Aanvankelijk stonden hier meerdere huizen die aan verscheidene eigenaars toebehoorden. Vanaf XV vormden ze één eigendom van de familie de Bul, nauw verbondenAanduiding van

Is de vaststelling van

Huis de Halleux

Oude Burg 21-23 (Brugge)
Herenhuis met bijhorend koetshuis en tuinpaviljoen aan de Dijver.