Magazijnen Montevideo

Beschermd monument van 29-05-2001 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kattendijkdok-Westkaai
Locatie Kattendijkdok-Westkaai zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/182.1
  • OA003056

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Magazijnen Montevideo

Kattendijkdok-Westkaai zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Pakhuis in eclectische stijl met elf beuken van zeven traveeën onder onder een raekemdak op Polonceauspanten, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp door ingenieur in stadsdienst Frans De Winter uit 1897.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De magazijnen Montevideo zijn beschermd als monument.

Waarden

Magazijnen Montevideo zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Pakhuis gebouwd in 1895 bij de zuidelijke uitbreiding van het Kattendijkdok.

industrieel-archeologische waarde

Reeks van 22 bakstenen loodsen onder raekemdak met Polonceau-spanten. Restant van de 19de-eeuwse havenactiviteit rond het Kattendijkdok.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.