Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Handelspand met trapgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 66576   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66576

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Majoor Woodstraat nr. 2/ Gemeenteplein. Thans handelspand met imposante trapgevel, gericht naar het Gemeenteplein en gelegen naast het gemeentehuis (cf. Gemeenteplein nr. 1). De voormalige ingang is omgevormd tot etalage. Vermoedelijk begin 19de-eeuws volume cf. reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Op dat ogenblik paalt de woning quasi aan de kerkhofmuur. In 1880 komt eAanduiding van

Is de vaststelling van

Handelspand met trapgevel

Majoor Woodstraat 2 (Oostkamp)
Majoor Woodstraat nr. 2/ Gemeenteplein. Thans handelspand met imposante trapgevel, gericht naar het Gemeenteplein en gelegen naast het gemeentehuis (cf. Gemeenteplein nr. 1). De voormalige ingang is omgevormd tot etalage. Vermoedelijk begin 19de-eeuws volume cf. reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Op dat ogenblik paalt de woning quasi aan de kerkhofmuur. In 1880 komt e