Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 66577   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66577

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samenstel van twee identieke burgerhuizen in neoclassicistische stijl, volgens spiegelbeeldschema. Teruggaand op eind 19de-eeuwse rijwoningen die tijdens de Eerste Wereldoorlog gespaard bleven, maar in de jaren 1920 gerenoveerd en van een nieuwe gevelafwerking in siercement werden voorzien.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van twee burgerhuizen

Kasteelstraat 13-14 (Dendermonde)
Samenstel van twee identieke burgerhuizen in neoclassicistische stijl, volgens spiegelbeeldschema. Teruggaand op eind 19de-eeuwse rijwoningen die tijdens de Eerste Wereldoorlog gespaard bleven, maar in de jaren 1920 gerenoveerd en van een nieuwe gevelafwerking in siercement werden voorzien.