Beschermd monument

Paleontologisch Instituut

Beschermd monument van tot heden

ID
666
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/666

Besluiten

Universitaire instituten en instellingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-2010  ID: 4707

Beschrijving

Het Paleontologisch Instituut is beschermd als monument.Waarden

Het Kolenmuseum is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

educatief Kolenmuseum en Paleontologisch Instituut, ontstaan uit de in 1899 verworven paleontologische collectie van jezuïet G. Schmitz, en in opdracht van professor Henry de Dorlodot (1855-1929) - grondlegger van de paleontologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven - met eigen middelen in 1905 opgetrokken en in 1923 uitgebreid.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: opgetrokken in 1905 door Vincent Lenertz (1864-1914) en uitgebreid in 1923 door Theo Van Dormael (1872-1947) - beide medewerkers uit het atelier van Joris Helleputte -, vormen het Kolenmuseum en het Paleontologisch Instituut typologisch en architecturaal een bijzonder fraai en tot op heden gaaf bewaard, homogeen voorbeeld van een universitair instituut. Het werd opgetrokken in een voor de late neogotiek representatieve vormgeving met eclectische inslag. Bovendien wordt het getypeerd door het specifieke coloriet van blauwe hardsteen, rode baksteen en smeedijzer, door geaccentueerde gevelpartijen en uitgebouwde of hoger opgetrokken volumes, door de strakke ritmering van gekoppelde lancetvensters en rechthoekige drielichten, en de horizontale geleding van plint, lekdrempels, sierbanden en lijsten.
Voorts authentiek en goed bewaard interieur met vermeldenswaardige gietijzeren bordestrap met houten treden en gietijzeren balustrade rond een liftkoker, en een metalen, geklinknageld dakspant.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Huis de Dorlodot, Paleontologisch Instituut en Kolenmuseum

Charles Deberiotstraat 32-34 (Leuven)
Eclectisch ensemble dat gebouwd werd in opdracht van professor dokter Henri de Dorlodot en bestaat uit zijn woning en een museum met latere uitbreiding.