Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentepomp in arduin

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
66619
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66619

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achtzijdige, arduinen pomp bestaande uit een sokkel met een rechthoekige spiegel op de drie breedste zijden en aansluitend bekken; romp met arm en watersproeier; entablement als bekroning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentepomp

Pastoor Verwilghenplein zonder nummer (Beveren)
Achtzijdige, arduinen pomp bestaande uit een sokkel met een rechthoekige spiegel op de drie breedste zijden en aansluitend bekken; romp met arm en watersproeier; entablement als bekroning.