Beschermd monument

Burgerhuis ontworpen door Edward Van Not

Beschermd monument van tot heden

ID
6665
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6665

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het pand gelegen Cogels Osylei 20 is beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde. Voorbeeld van eclectische bouwstijl daterend van rond de eeuwwisseling, gelegen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg, waarvan de Cogels Osylei met haar uiteenlopende bebouwing de meest merkwaardige is.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 20 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groepsbebouwing van burgerhuizen

Cogels-Osylei 20-26 (Antwerpen)
Groepsbebouwing van vier burgerhuizen, volgens de literatuur in 1905 ontworpen door bouwmeester Edward Van Not.