Beschermd monument

Verbrande Hoeve

Beschermd monument van tot heden

ID
6666
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6666

Besluiten

Sint-Martinushof en Verbrande hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1992  ID: 2453

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gehele perceel van de 18de-eeuwse Verbrande Hoeve.

De Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen (PCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van het monument als volgt werd gemotiveerd: "Nagenoeg intact bewaarde hoeve met behouden losstaande bestanddelen (woonstalhuis, langsschuur en bakhuis) daterend uit het einde van de achttiende eeuw. Monumentaal en functioneel opgevat bedrijfsgebouw met traditionele opbouw en materiaalgebruik."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000755, verschillende monumenten, advies Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen.


Waarden

De Verbrande hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Verbrande Hoeve

Vredestraat 152B, 152L, 152R (Kontich)
L-vormige langgestrekte hoeve uit de 18de eeuw, met afzonderlijke langsschuur en bakhuis uit de 19de eeuw en ingeplant binnen omhaagd domein.