Parkgebied langs de Dijle: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 04-11-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Muizen
Straat Brugstraat, Dijleberg
Locatie Brugstraat, Dijleberg (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/12025/108.1
  • OA001959

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parkgebied langs de Dijle

Brugstraat, Dijleberg (Mechelen)

Het parkgebied tussen de dorpskern van Muizen en de Dijle werd vermoedelijk aangelegd tussen 1859 en 1903 bij het verdwenen kasteel Estricx. Het park bevat een monumentaal bomenbestand.

Is de omvattende bescherming van

Boerenhuis

Brugstraat 1, Mechelen (Antwerpen)

Alleenstaande, kleine boerenwoning van drie + latere vierde travee en één bouwlaag onder zadeldak, circa 1844.

Boerenhuis

Brugstraat 3, Mechelen (Antwerpen)

Alleenstaande kleine boerenwoning van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1868.

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het oostelijk deel van het parkgebied langs de Dijle. Dit gebied werd in twee fasen beschermd. Deze bescherming omvat de eerste fase.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht een advies uit waarbij de esthetische en (natuur)wetenschappelijke waarde als volgt werd gemotiveerd:

esthetische waarde: de schilderachtige ligging van een reliëfrijk park, met een rijk gevarieerd loof- en naaldhoutbestand, tussen de dorpskern en de beemden van de Dijle, heeft een hoge esthetische waarde.

natuurwetenschappelijke (dendrologische) waarde: het park heeft een monumentaal en soortenrijk bomenbestand op een vrij beperkte oppervlakte, met onder andere een Tilia platyphyllos (stamomtrek van 2,45 meter), een Taxus baccata (stamomtrek van 1 meter), een Ginkgo biloba, een Fraxinus exelsior (knotvorm, stamomtrek van 4 meter), een Juglans regia (stamomtrek van 3,40 meter), een Acer pseudoplatanus (stamomtrek van 1,90 meter), een Ailanthus altissima (stamomtrek van 2,10 meter), een Quercus robur (stamomtrek van 2,45 meter), een Sequiodendron giganteum (stamomtrek van 3,50 meter), een Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ (stamomtrek van 4,65 meter) en een Aesculus hippocastanum (stamomtrek van 2,10 meter).

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000550, Parkgebied omgeving Dijle/Brugstraat, advies KCML (1981).

Waarden

Het parkgebied in de omgeving van de Dijle-Brugstraat (eerste fase) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

wetenschappelijke waarde

Relaties

wordt opgevolgd door Parkgebied langs de Dijle: fase 2

Dijleberg, Muizen-Dorp (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.