Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parkgebied langs de Dijle: fase 2

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 22-09-1982 tot heden
ID: 6668   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6668

Besluiten

Parkgebied: fase 2
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1826

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het westelijk en noordoostelijk deel van het parkgebied langs de Dijle. Dit gebied werd in twee fasen beschermd. Deze bescherming omvat de tweede fase. In het zuiden van het beschermde landschap bevindt zich de als monument beschermde westtoren van de Sint-Lambertuskerk.

Het beschermingsdossier motiveert de esthetische waarde als volgt: “omwille van het monumentale bomenbestand, gelegen langs de boorden van de Dijle”.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000550, Parkgebied omgeving Dijle/Brugstraat (DE BORGHER M. & WIJNANT J., 1981).


Waarden

Het parkgebied in de omgeving van de Dijle-Brugstraat (tweede fase) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliëf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.


Parkgebied langs de Dijle

Brugstraat, Dijleberg (Mechelen)
Het parkgebied tussen de dorpskern van Muizen en de Dijle werd vermoedelijk aangelegd tussen 1859 en 1903 bij het verdwenen kasteel Estricx. Het park bevat een monumentaal bomenbestand.

Is de omvattende bescherming van

Hekpijlers

Muizen-Dorp 1 (Mechelen)
Bewaarde hekpijlers van gesinterde baksteen met bekronende siervazen.


Hoekhuis

Brugstraat 7 (Mechelen)
Alleenstaand hoekhuis van drie + afgeschuinde hoek + twee traveeên en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1885.


Landhuis Le Béguinage

Sint-Lambertuslaan 44 (Mechelen)
Heden neotraditioneel landhuis met mogelijk hergebruikte jaarankers 1610, volgens kadastrale gegevens van circa 1930.


Toren oude parochiekerk Sint-Lambertus

Muizen-Dorp zonder nummer (Mechelen)
Zwaar verankerde rechthoekige toren van zandsteen, iets verbredend naar het westen, onder leien naaldspits.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Parkgebied langs de Dijle: fase 1

Brugstraat, Dijleberg (Mechelen)