Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Elektronische torenkraan Boelwerf

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 66686   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66686

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Betreft een typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 en die zowel uit een vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie (het portaal en de koning) bestaat. Tenslotte gaat het om de laatste resterende materiële getuige van een bekende en in 1996 stilgevallen scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Elektronische torenkraan Boelwerf

Philippe Saveryslaan zonder nummer (Temse)
Betreft een typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 en die zowel uit een vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie (het portaal en de koning) bestaat. Tenslotte gaat het om de laatste resterende materiële getuige van een bekende en in 1996 stilgevallen scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht.