Beschermd monument

Burgerhuis De Heerlyckeid van Suerenborgh

Beschermd monument van tot heden

ID
6674
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6674

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis De Heerlyckheid van Suerenborgh is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De panden gelegen Cogels Osylei nummers 22 en 24 zijn beschermd als monument omwille van de historische en artistieke waarde. Voorbeelden van neo-renaissancehuizen te dateren rond de eeuwwisseling, gelegen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg, waarvan de Cogels Osylei met haar uiteenlopende bebouwing de meest merkwaardige is.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 24 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groepsbebouwing van burgerhuizen

Cogels-Osylei 20-26 (Antwerpen)
Groepsbebouwing van vier burgerhuizen, volgens de literatuur in 1905 ontworpen door bouwmeester Edward Van Not.