Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Verbrande Hoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-10-1992 tot heden

ID
6675
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6675

Besluiten

Sint-Martinushof en Verbrande hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1992  ID: 2453

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gehele perceel waarop de gebouwen van de Verbrande Hoeve zich bevinden.

De Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen (PCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd: "Bewaarde omgeving van de hoeve met boomgaard, moestuin en haag. Elementen die verbonden zijn met het begrip hoeve."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000755, verschillende monumenten, advies Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen.


Waarden

De Verbrande hoeve, de omgeving gevormd door het perceel waarop de gebouwen zich bevidnden, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Verbrande Hoeve

Vredestraat 152B, 152L, 152R (Kontich)
L-vormige langgestrekte hoeve uit de 18de eeuw, met afzonderlijke langsschuur en bakhuis uit de 19de eeuw en ingeplant binnen omhaagd domein.