Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Appartement

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
66855
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66855

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Klein appartementsgebouw uit de jaren 1920-1930. Drie bouwlagen en drie traveeën onder plat dak. Parement in oranje baksteen verlevendigd door gebruik van geelbepleisterde banden en omlijstingen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Appartement

Markt 32 (De Haan)
Klein appartementsgebouw uit de jaren 1920-1930. Drie bouwlagen en drie traveeën onder plat dak. Parement in oranje baksteen verlevendigd door gebruik van geelbepleisterde banden en omlijstingen.