Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
66864
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/66864

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve met achterin gelegen boerenhuis en heden nog één bedrijfsvleugel aan de rechter voorerfzijde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Veldekensstraat 64 (Destelbergen)
Voormalige hoeve met achterin gelegen boerenwoning en heden nog één bedrijfsvleugel aan de rechter voorerfzijde. Boerenwoning van één bouwlaag en vier traveeën, onder zadeldak, in kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw maar aangepast en achteraan uitgebreid in de loop van de 19de eeuw. Lange gewitte bakstenen bedrijfsvleugel met pannen zadeldak, waarschijnlijk uit eind 19de eeuw.