Beschermd monument

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
6696
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6696

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1957

Beschrijving

Dit burgerhuis, deel van een ensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "behoort tot een reeks woningen in neo-Vlaamse-renaissancestijl naar ontwerp van Wouters uit 1897. De bijhorende huizen nummers 63 en 65 werden voor bescherming voorgesteld in fase I."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Wijk Zurenborg, fase II, 46 monumenten, advies KCML (1984)


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Transvaalstraat 63-69 (Antwerpen)
In 1897 tekende Emile Wauters dit ensemble van vier burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl voor de Naamlooze Maatschappij van het Oostkwartier.