Buitengoor - Meergoor

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 02-07-1982 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat
Locatie Mol (Mol)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/13025/101.1
  • OA001899

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Buitengoor - Meergoor

Mol (Mol)

Het Buitengoor - Meergoor is een deels bebost, deels open landschap met een voor Vlaanderen uniek slenken-bultenmoeras. Het landschap werd beïnvloed door menselijke ingrepen, zoals het creëren van heide, beemden en turfwinning en de aanleg van kanalen met een irrigatienet en zandwinning.

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het gebied Buitengoor - Meergoor te Mol.

Waarden

Het gebied Buitengoor - Meergoor is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.