Beschermd monument

Eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
6702
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6702

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het pand gelegen Cogels Osylei nummer 48 is beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde. Voorbeeld van een woonhuis in eclectische stijl van 1900 naar ontwerp van M. De Braey, gelegen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg, waarvan de Cogels Osylei met een diversiteit van bouwstijlen de meest merkwaardige straat is.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 48 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch burgerhuis

Cogels-Osylei 48 (Antwerpen)
Deze eclectische burgerwoning werd ontworpen in 1900 door architect Michel De Braey voor G. Coppens, die in de Mechelsesteenweg 43 in Antwerpen woonde.