Beschermd monument

Begijnenhuis

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden

ID
6704
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6704

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2220

Beschrijving

Het begijnenhuis is beschermd als monument. Het vormt samen met nummer 17 en 21 een breedhuis.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "ruime 17de-eeuwse woning, deel van de originele bebouwing van het Begijnhof."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000687, 5de fase groot begijnhof, advies KCML (1986).


Waarden

Hoviusstraat 19 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Drie begijnenhuizen

Hoviusstraat 17-21 (Mechelen)
Eertijds een breedhuis van zes traveeën, later opgesplitst in drie woningen.