Beschermd monument

Rondboogpoort

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden

ID
6706
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6706

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2220

Beschrijving

De rondboogpoort en de poortomlijsting in de tuinmuur aan de Hoviusstraat zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de poort als volgt werd gemotiveerd: "17de-eeuwse woning, deel van de originele bebouwing van het Begijnhof."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000687, 5de fase groot begijnhof, advies KCML (1986).


Waarden

Rondboogpoort en poortomlijsting in de tuinmuur zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Rondboogpoort

Krankenstraat 11 (Mechelen)
Nieuw gemetste muur met hergebruikte rondboogpoort in Lodewijk XVI-stijl, uit het einde van de 18de eeuw.