Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 67070   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67070

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Westbroekstraat nr. 5. Voormalige pastorie met voorliggende tuin na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar ontwerp van architect Théodore Raison (Brugge). Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën. Verzorgde baksteenarchitectuur: o.m. trapgevels op schouderstukken als zijgevels, deuromlijsting in gesinterde baksteen geflankeerd door pilasters en ovale oculus als bovAanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie

Westbroekstraat 5 (Houthulst)
Westbroekstraat nr. 5. Voormalige <italic>pastorie</italic> met voorliggende tuin na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar ontwerp van architect Théodore Raison (Brugge). Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën. Verzorgde baksteenarchitectuur: o.m. trapgevels op schouderstukken als zijgevels, deuromlijsting in gesinterde baksteen geflankeerd door pilasters en ovale oculus als bov