Burgerhuis: ingangsomlijsting

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Schrijnwerkersstraat
Locatie Schrijnwerkersstraat 9 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1174.1
  • OA001511

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis met Lodewijk XIV-poort

Schrijnwerkersstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis met lijstgevel van zes traveeën en opvallend geknikte gevellijn, merkwaardige poortomlijsting van blauwe hardsteen uit het eerste kwart van de 18de eeuw en vierkante open binnenplaats.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de ingangsomlijsting in blauwe hardsteen die gesitueerd is op de oorspronkelijke rooilijn van het ondertussen vernieuwde en terugwijkende gebouw.

Waarden

De ingangsomlijsting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.