Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis De Roos

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
67084
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67084

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Kerkstraat nr. 27/ Kattestraat. Huis z.g. "De Roos", half vrijstaand herenhuis opgetrokken ca. eerste helft van de 19de eeuw, cf. volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (1834). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.Oorspronkelijk vrijstaand herenhuis met bijgebouw aan noordzijde, gelegen op eenAanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis De Roos

Kerkstraat 27 (Damme)
Half vrijstaand herenhuis opgetrokken circa eerste helft van de 19de eeuw, zie volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (1834). Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); dakkapellen (leien/pannen) bekroond door houten hoofdgestel met ruitmotief onder rondboogfronton.