Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Directeurswoning van de gemeenteschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 67110   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67110

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 6. Directeurswoning van de gemeenteschool n.o.v. architect H. Hoste (Brugge) van 1922; gevelplaat herinnerend aan het vooroorlogse geboortehuis (1885) van priester-historicus V. Pil. Enige restant van het door Hoste ontworpen modernistische schoolcomplex met vier klassen, bureel en woning; eerste, groter ontwerp (1920) door de gemeenteraad om financiële redenen afgekeurd. Van zijn Zo


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Directeurswoning van de gemeenteschool

Berten Pilstraat 6 (Zonnebeke)
Nr. 6. Directeurswoning van de gemeenteschool n.o.v. architect H. Hoste (Brugge) van 1922; gevelplaat herinnerend aan het vooroorlogse geboortehuis (1885) van priester-historicus V. Pil. Enige restant van het door Hoste ontworpen modernistische schoolcomplex met vier klassen, bureel en woning; eerste, groter ontwerp (1920) door de gemeenteraad om financiële redenen afgekeurd. Van zijn Zo