Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel De Spiegel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
67160
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67160

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ruim hoekhuis op de hoek met de Stationsstraat, uit de tweede helft van de 19de en volgens archiefstukken in 1929 aangepast in eenvoudige art-decostijl naar ontwerp van architecten August en Leander Waterschoot.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel De Spiegel

Houtbriel 1-2, Stationsstraat 1-7 (Sint-Niklaas)
Ruim hoekhuis uit de tweede helft van de 19de en volgens archiefstukken in 1929 aangepast in eenvoudige art-decostijl naar ontwerp van architecten August en Leander Waterschoot.