Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
67220
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67220

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Stationsstraat 39 (Nazareth)

Alleenstaand dorpshuis met voortuin afgesloten door ijzeren hekken. Dubbelhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Stationsstraat 39 (Nazareth)
Alleenstaand dorpshuis met voortuin afgesloten door ijzeren hekken. Dubbelhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.