Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tuinwijk Ter Heide

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 67254   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67254

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tuinwijk van een honderdtal sociale woningen, van 1922 tot 1924 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Gantois (sinds 1951 De Gentse Haard) naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde. Tussen 1948 en 1950 werden 9 woningen toegevoegd/verbouwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tuinwijk Ter Heide

Jules de Saint-Genoisstraat 113-147, Peter Benoitlaan 90-104, Tuinwijk ter Heide 1-83 (Gent)
Tuinwijk van een honderdtal sociale woningen, van 1922 tot 1924 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Gantois (sinds 1951 De Gentse Haard) naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde. Tussen 1948 en 1950 werden 9 woningen toegevoegd/verbouwd.