Beschermd monument

Begijnenhuis Sint-Theresia

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden

ID
6731
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6731

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2220

Beschrijving

Het begijnenhuis Sint-Theresia is in twee delen, nummer 1 en nummer 3, beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "traditionele, burgerlijke bouwkunst uit het einde van de 16de-, begin 17de eeuw". De motivering van de de stedenbouwkundige waarde klinkt als volgt: "hoekhuis dat met zijn beeldbepalend volume het straatbeeld afsluit tegenover de Begijnenkerk".

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000687, 5de fase groot begijnhof, advies KCML (1986).


Waarden

Sinte-Beggastraat 3 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Begijnenhuis Sint-Theresia

Sint-Beggastraat 1-3 (Mechelen)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen in traditionele stijl, uit eind 16de of eerste helft 17de eeuw.