Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
67380
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67380

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rij aaneengesloten arbeidershuizen met drie bouwlagen en twee of drie traveeën, onder platdak, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij arbeiderswoningen

Kasteelstraat 92-100 (Zottegem)
Rij aaneengesloten arbeiderswoningen met drie bouwlagen en twee of drie traveeën, onder plat dak, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.