Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeltje van Tildonk: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-06-2002 tot heden

ID
675
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/675

Besluiten

Kasteeltje van Tildonk met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-06-2002  ID: 3886

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van het Kasteeltje van Tildonk.Waarden

De onmiddellijke omgeving van het Kasteeltje van Tildonk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de dominante inplanting in een bocht van de Lipsebeek, te midden van een vlak landschap van overwegend akkerland en weiden doorsneden door een van oudsher op de dorpskern geaxeerde dreef vormen beeldvormende en historisch structurele elementen die de eigenheid van de site bepalen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeltje Van Tildonk

Kasteeldreef 1 (Haacht)
Het blokvormig woonhuis draagt het jaartal 1642 en stond tot voor kort boven op een kunstmatig aangelegde aarden heuvel omgeven door een ringgracht. Omwille van stabiliteitsproblemen werden circa 1987 de heuvel afgevlakt en de grachten gedicht.