Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadstekenschool, later vredegerecht, ontworpen door A. Van Assche

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 67570   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67570

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige stadstekenschool (tot 1938), stadswaag, bergplaats voor brandspuiten en Vredegerecht (tot 1968), van 1933 tot 1982 ook Museum van Deinze en de Leiestreek en nadien stadsbibliotheek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadstekenschool, later vredegerecht, ontworpen door A. Van Assche

Emiel Clausplein 4 (Deinze)
Voormalige stadstekenschool (tot 1938), stadswaag, bergplaats voor brandspuiten en Vredegerecht (tot 1968), van 1933 tot 1982 ook Museum van Deinze en de Leiestreek en nadien stadsbibliotheek.