Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Amandus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
67572
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67572

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerde kerk ter vervanging van vroegere, mogelijks Romaanse kerk. Eerstesteenlegging in 1694 en ingewijd in 1704. Bedevaartsplaats voor de van oudsher vereerde Heilige Catharina. Naar verluidt werd eind 17de eeuw als tijdelijke kerk de verdwenen zogenaamde "Sint-Blasiuskapel" in de Karmstraat opgericht. Rond 1900 werden daken en de toren gerestaureerd door architect A. Eggermont, in 1903 werd de sacristie hersteld en in 1979 werd de kerk gerestaureerd door architect A. Mas.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Amandus

Ooikeplein zonder nummer (Wortegem-Petegem)
Georiënteerde kerk ter vervanging van vroegere, mogelijks romaanse kerk en ingewijd in 1704. Bedevaartsplaats voor de van oudsher vereerde Heilige Catharina. Driebeukige kerk met eenvoudig rechthoekig grondplan middenin quasi cirkelvormig kerkhof.