Beschermd monument

Thermotechnisch Instituut

Beschermd monument van 05-05-2010 tot heden

ID: 676   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/676

Besluiten

Universitaire instituten en instellingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-2010  ID: 4707

Beschrijving

Het Thermotechnisch Instituut, een onderdeel van de Speciale Scholen voor Ingenieurs, is beschermd als monument.Waarden

Het Thermotechnisch Instituut is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

materiële getuige van het onderwijs in thermotechniek aan de KU Leuven, gebouwd als onderdeel van de Speciale Scholen voor Ingenieurs onder impuls van de professoren Paul Daubresse (1872-1957) en Albert Coppens (1985-1966) die er volgens de opvattingen van het vroege Interbellum een educatief laboratorium uitbouwden met allerhande motoren, machines en toebehoren.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : typologisch gaaf bewaard en representatief instituut, tussen 1925 en 1931 uitgebouwd naar ontwerp van Emile Goethals (1886-1951) - hoogleraar aan de Speciale Scholen voor Ingenieurs van de KU Leuven (1930-1951) -, ontworpen volgens de functionele eisen van een onderwijsgebouw en tevens bedrijfsgebouw met zware machines, en gebouwd in een voor het interbellum representatieve, functionele en industriële stijl, met verwijzingen naar het modernisme en de art deco. Het gebouw, opgetrokken in beton met een bakstenen parement, wordt gekenmerkt door sterk gelede gevels met naar de art deco verwijzende getrapte pilasters onder een ver uitkragende, betonnen dakrand, door grote vensterpartijen met roedeverdeling in houten, betonnen en metalen ramen, door de veelheid aan bakstenen schouwen op het licht hellende zadeldak, en vooral door de hoge fabrieksschoorsteen met brede, zeszijdige basis en geringde, bakstenen schacht.

industrieel-archeologische waarde

authentieke machinezaal met een unieke verzameling aan machines, motoren, toestellen en toebehoren, waarvan de samenstellende objecten werden verzameld rond het thema 'thermotechniek', in casu de toepassing ervan, en waarvan de opstelling demonstraties en metingen mogelijk maken, met het oog op de opleiding van studenten in de toegepaste wetenschappen en volgens de opvattingen van het vroege Interbellum.
Omwille van hun gaaf bewaarde staat, zeldzaamheid en representativiteit dragen volgende machines en motoren bij aan de industrieel-archeologische waarde van het Thermotechnisch Instituut: de stoomketel met hellende waterpijpen Mathot van 1926, de grote stoommachine Bollinckx (1926), de kleine stoommachine Bollinckx van vóór 1926, de tot dieselmotor omgebouwde armgasmotor Bollinckx van 1926, de stoomturbine van 2600 PK, de warmelucht- of Stirlingmotor, de ééncylinder benzinemotor ASTM-CFR, de Whittle Jet motor, de BMW 132 stermotor, de BMW 801-D1, de Junkers Jumo, de Rolls Royce Derwent 8 Jet Motor, en de Orenda 9 Jet motor.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Thermotechnisch instituut en de Speciale Scholen voor Ingenieurs

Kasteelpark Arenberg 40-41, 43-46 (Leuven)
Speciale Scholen voor Ingenieurs gebouwd tussen 1926 en 1931 naar ontwerp van Emile Goethals, gelegen in een historisch gelaagde site, laboratoria opgetrokken in functionele, industriële stijl, met verwijzingen naar het modernisme.