Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Het Grote Goed te Voorde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 67608   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67608

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oud pachthof, oorspronkelijk afhankelijk van de armendis van de Sint-Jacobskerk te Gent, volgens archiefdocumenten teruggaand tot 1370.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Het Grote Goed te Voorde

Hogevoorde 21 (Lievegem)
Oud pachthof, oorspronkelijk afhankelijk van de armendis van de Sint-Jacobskerk te Gent, volgens archiefdocumenten teruggaand tot 1370. Bouw van kleine en grote toegangspoort in 1623 en nieuw woonhuis in 1781. Nog deels omgracht rechthoekig erf met woonhuis, grote schuur en toegangshek met begroeide gewitte pijlers. Vroegere woonhuis, later stallen ten westen bij de wal.