Woning Grooten Hoeksteen

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Graanmarkt
Locatie Graanmarkt 1 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/828.1
  • OA002178

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Grooten Hoeksteen

Graanmarkt 1, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel op de hoek van Graanmarkt en Armeduivelstraat, daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning Grooten Hoeksteen is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “huis met trapgevel in traditionele stijl opklimmend tot het einde van de 16de eeuw. Vormt één geheel met nummers 3 en 5. Stedenbouwkundig historisch van belang als overblijfsel van Van Schoonbeke’s urbanisatie rond het tapissierspand."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het huis gelegen Graanmarkt 1 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.