Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 67665   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67665

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De hoeve wordt reeds vermeld in de 16de eeuw, het huidig boerenhuis klimt op tot minstens 18de eeuw, en werd naar verluidt in de 19de eeuw uitgebreid met twee traveeën. De huidige bedrijfsgebouwen dateren uit de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Eerstestraat 30 (Sint-Laureins)
De hoeve wordt reeds vermeld in de 16de eeuw, het huidig boerenhuis klimt op tot minstens 18de eeuw, en werd naar verluidt in de 19de eeuw uitgebreid met twee traveeën. De huidige bedrijfsgebouwen dateren uit de 20ste eeuw.