Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerderij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
67684
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67684

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerderij met woonhuis haaks op de straat ingeplant; aanhorigheden zonder noemenswaardigheden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Bellestraat 29 (Sint-Niklaas)
Boerenwoning haaks op de straat ingeplant. Aangepaste, verankerde en gecementeerde voorgevel. Oudere kern aangeduid door muurankers op rechter zijpuntgevel, met jaartal 1663.