Beschermd monument

Burgerhuis in eclectische stijl

Beschermd monument van tot heden

ID
6771
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6771

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1957

Beschrijving

Dit burgerhuis, een half vrijstaande woning deel uitmakend van een villagroep, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de panden Transvaalstraat 49-51 als volgt werd gemotiveerd: "symmetrisch opgevatte groepsbebouwing in eclectische stijl naar ontwerp van Bilmeyer en Van Riel uit 1895. Representatief voorbeeld voor de groepering van meerdere woningen in de wijk. De bijhorende woning nummer 53 wordt voor bescherming voorgesteld in fase III."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000614, Wijk Zurenborg, fase II, 46 monumenten, advies KCML (1984)


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 49-53 (Antwerpen)
Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.