Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning Marie en José

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
67776
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67776

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dieperin gelegen tweegezinswoning in "cottagestijl", respectievelijk zogenaamd "Marie" en "José" volgens inscriptie van de rondboogportaaltjes, naar ontwerp van architect H. Neirinck (Ieper?) van 1922.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning Marie en José

ABC-straat 4-5 (Ieper)
Dieperin gelegen tweegezinswoning in "cottagestijl", respectievelijk zogenaamd "Marie" en "José" volgens inscriptie van de rondboogportaaltjes, naar ontwerp van architect H. Neirinck (Ieper?) van 1922.