Stadswoning

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hoornstraat
Locatie Hoornstraat 8 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/831.1
  • OA002182

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Traditioneel diephuis

Hoornstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën, een insteek en twee bouwlagen onder een zadeldak (Vlaamse pannen), te dateren in de tweede helft van de 16de eeuw.

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “trapgevel met insteekverdieping en bewaarde ordonnantie opklimmend tot de 16de eeuw. Behoort tot de oorspronkelijke bebouwing van de straat, die in het midden van de 16de eeuw door Van Schoonbeke werd aangelegd.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het huis gelegen Hoornstraat 8 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.