Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis naar ontwerp van P. Van Haver

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
67822
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67822

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens archiefstukken van 1859 daterend burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen naar ontwerp van architect P. Van Haver, vermoedelijk later verhoogd met een halve verdieping.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis naar ontwerp van P. Van Haver

Stationsstraat 25 (Sint-Niklaas)
Van 1859 daterend burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen naar ontwerp van architect P. Van Haver, vermoedelijk later verhoogd met een halve verdieping.