Beschermd monument

Burgerhuis in eclectische stijl

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
6784
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6784

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Dit burgerhuis in eclectische stijl is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van de panden Waterloostraat 3, 5, 7 en 9 als volgt: "Ze zijn een voorbeeld van een symmetrisch uitgebouwde groepsbebouwing in kleurige cottagestijl van 1900 naar ontwerp van architect Kockerols. In tegenstelling tot de meeste cottagewoningen die als vrijstaande of half vrijstaande woningen werden gebouwd, gaat het hier om rijhuizen. Bedoelde huizen liggen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Waterloostraat 9: huis (zie 1350), (S.N., 1984)Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Eclectisch ensemble

Waterloostraat 3-9 (Antwerpen)
Symmetrisch uitgewerkte groep van vier eclectische burgerhuizen, ontworpen in 1898 door Guillaume van Oenen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.