Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Martinuskerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
67866
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67866

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neogotische pseudo-basilicale kerk uit 1853- 1874, met omringend ommuurd kerkhof. De plattegrond ontvouwt: een westtoren, een vier traveeën breed driebeukig schip, een koor met een rechte travee en driezijdige sluiting.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus

Bambruggedorp zonder nummer (Erpe-Mere)
Neogotische pseudobasilicale kerk uit 1853-1874. De plattegrond ontvouwt: een westtoren, een vier traveeën breed driebeukig schip, een koor met een rechte travee en driezijdige sluiting.