Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
67887
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67887

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig boerenhuis gelegen achterin boomgaard en palend aan nummer 54. Erf afgesloten door middel van gietijzeren hek tussen gecementeerde pijlers met bolornament.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Doornzele Dries 56 (Evergem)
Boerenwoning van zeven traveeën met doorlopende gevelordonnantie van het aanpalend nummer 54, gelegen achterin boomgaard. Erf afgesloten door middel van gietijzeren hek tussen gecementeerde pijlers met bolornament.