De drij Monnieken en Sinte Anna: bovengevel en daken

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Pieter-en-Paulusstraat
Locatie Sint-Pieter-en-Paulusstraat 7 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1147.1
  • OA001337

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De drij Monnieken en Sinte Anna

Hendrik Conscienceplein 4, Sint-Pieter-en-Paulusstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

In oorsprong traditioneel pand met dubbele trapgevel op de hoek van Sint-Pieter-en-Paulusstraat en Korte Nieuwstraat, vijf traveeën breed en drie bouwlagen hoog, uit de eerste helft van de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het bovendeel van de voorgevel vanaf de tweede bouwlaag en de bedaking van Huis de Drij Monnieken en Sinte Anna.

Waarden

Voorgevel – bovengevel en bedaking is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.