Beschermd monument

Rood Kasteel

Beschermd monument van 04-03-2004 tot heden

ID: 68   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68

Besluiten

Rood Kasteel met park
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-2004  ID: 4192

Beschrijving

De bescherming omvat het Rood Kasteel.Waarden

Het Rood Kasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

mooi voorbeeld van een aan de rand van de stad ingeplant buitengoed uit 1860-1870, gerealiseerd in opdracht van brouwer Jean-Baptiste Carleer (1803-1879), eigenaar van de brouwerij 'Den Temst' in de Drinkwaterstraat te Leuven, en bestaande uit een circa 8 hectare groot park in landschappelijke stijl met centraal ingeplant eclectisch kasteeltje, dat omwille van zijn rood geschilderd bakstenen parement bekend staat als Rood Kasteel- pas vanaf 1945 toen het werd verhuurd als opvangcentrum voor kinderen verschijnt de benaming "Beau Séjour"- en in 1881 werd aangekocht door de eigenaar van het dorpskasteel van Linden, graaf Jules-Emmanuel de Beauffort, die beide domeinen tot één geheel liet versmelten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: in- en uitwendig goed bewaard voorbeeld van een eclectisch landhuis in neogotische en neo-Vlaamse- renaissancestijl uit 1860-1870, dat door sommigen wordt toegeschreven aan de Gentse architect Louis Minard (1801-1875). Het in essentie nog neoclassicistisch concept van dit rechthoekig volume met symmetrische voor- en achtergevel en risalietvormig geaccentueerde inkompartij wordt volledig gemaskeerd door overvloedig en speels gedecoreerde gevelpartijen wat resulteert in ensemble gekarakteriseerd door een picturaal materiaalgebruik van rode baksteen en witte natuursteen, uitbundig geprononceerde balkons, erkers en terrassen, een grillige daklijn van verspringende trapgevels, pinakelvormige hoekaccenten en spietorentjes, dit alles versterkt door een rijk verzorgde ornamentiek van smeedijzeren balustrades en houten schrijnwerk met drielobbig maaswerk en briefpanelen. Daarnaast getuigt de gave en rijke interieuraankleding met verfijnde en alom aanwezige stucdecoratie met onder meer complexe pseudo-gewelven in laatgotische stijl van een doorleven van de zogenaamde 'troubadoursneogotiek' uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein van het Rood Kasteel

Diestsesteenweg 27-29, 27A-C (Lubbeek)
Eclectisch-neogotisch ­kasteeltje met bijgebouwen uit het derde kwart van de 19de eeuw omgeven door park van circa 8 hectare met twee vijvers, aangelegd in landschappelijke stijl in 1860-1870; vormt min of meer een geheel met het kasteeldomein van Linden (de Beauffort ); verschillende zeldzame en oude bomen.


Rood Kasteel

Diestsesteenweg 27-29, 27A-C (Lubbeek)
Rechthoekig kasteel met polygonale uitsprongen onder een afgeknot leien schilddak, kadastraal geregistreerd in 1870, met dienstgebouw opgetrokken rond 1894 en omringend park in landschappelijke stijl.