Beschermd monument

Kanunnikenhuis Concordia

Beschermd monument van 18-11-1991 tot heden

ID
6800
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6800

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 18-11-1991  ID: 2406

Beschrijving

Het kanunnikenhuis Concordia is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier worden de kunsthistorische en artistieke waarde van het pand als volgt gemotiveerd: als klassiek voorbeeld van traditionele architectuur uit de 15de eeuw, gerestaureerd in 1925-1926. De motivatie van de historische waarde klinkt als volgt: als vrijkelder van het kapittel van Sint-Rombouts.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000732, 12 monumenten, (BRENDERS F., 1991).


Waarden

Sint-Romboutskerkhof 5 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kanunnikenhuis Concordia

Sint-Romboutskerkhof 5 (Mechelen)
Laatgotisch enkelhuis uit 1482, trapgevel en drie traveeën en twee bouwlagen boven souterrain, volledig gerestaureerd in 1925-1926.