Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kinderen Alijnshospitaal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 68011   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68011

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig "Kinderen Alijnshospitaal", nu het Huis van Alijn. Godshuis toegewijd aan de Heilige Catharina, ontstaan bij de verzoening van een jarenlange vete in de 14de eeuw tussen de twee Gentse patriciërsfamilies Rijm en Alijns.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kinderen Alijnshospitaal

Kraanlei 65 (Gent)
Voormalig "Kinderen Alijnshospitaal", nu het Huis van Alijn. Godshuis toegewijd aan de Heilige Catharina, ontstaan bij de verzoening van een jarenlange vete in de 14de eeuw tussen de twee Gentse patriciërsfamilies Rijm en Alijns.