Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 68036   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68036

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis in neotraditionele baksteenarchitectuur, gebouwd "Anno" "1922" volgens datumsteen in de trapgeveltop. Volgens archiefgegevens gerealiseerd naar ontwerp van architect F. Van Severen (Dendermonde) van 1921 voor Louis Peerenboom.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Brusselsestraat 74 (Dendermonde)
Burgerhuis in neotraditionele baksteenarchitectuur, gebouwd "Anno" "1922" volgens datumsteen in de trapgeveltop. Volgens archiefgegevens gerealiseerd naar ontwerp van architect F. Van Severen (Dendermonde) van 1921 voor Louis Peerenboom.